Harmonogram odbioru odpadów

Przetargi powyżej 221 000 euro

Eksploatacji Zakładu/Instalacji w Bełchatowie

2018-11-21 00:00:00

Zarząd ”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie obsługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

Wychodząc naprzeciw obowiązkom ustawowym wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która od 15 listopada 2018 roku będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://eko-region.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Eksploatacja składowisk Gotartów i Julków/2018

2018-10-16 14:03:00

Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o.:

 Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – trzy lokalizacje/2018

2018-10-16 12:53:00

Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, wytworzonych na terenie zakładów Zarządzanych przez Spółkę ,”EKO-REGION”:

Zadanie 1 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Dylowie „A” (gmina Pajęczno), woj. łódzkie

Zadanie 2 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowanego w Julkowie gm. Skierniewice, woj. łódzkie

Zadanie 3- Zakład Zagospodarowania Odpadów, zlokalizowany w Gotartowie (gmina Kluczbork) woj. opolskie

Ochrona fizyczna obiektów i mienia /2018

2018-10-12 12:48:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziałuw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia dla:

  • Zakładu/Instalacji w Julkowie,
  • Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie,
  • Zakładu/Instalacji w Gotartowie,
  • Zakładu /Instalacji w Skierniewicach,
  • Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej,
  • Zakładu/Instalacji w Bełchatowie,
  • Zakładu/Instalacji w Dylowie,
  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Teklinowie.

 

Załadunek i transport odpadów II /2018

2018-10-05 11:28:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziałuw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów.

transport odpadów-umowa ramowa /2018

2018-09-24 10:33:00

zakup energii elektrycznej /2018

2018-08-30 08:19:00

Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla obiektów Spółki ”EKO-REGION” w roku 2019.

Usługa sortowania i prasowania odpadów Z/I Bełchatów/2018

2018-08-28 11:13:00

Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców/odpadów na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

Odbiór i transport odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego/2018

2018-08-21 00:00:00

Zarząd Spółki z o. o. "EKO-REGION" z siedziba w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na realizację usługi przyjęcia ładunku odpadów i transportu w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

Pojemniki plastikowe 2/2018

2018-08-17 12:10:00

Zarząd Spółki "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady z podziałem na diwie części: pojemniki 2-kołowe, pojemniki 4-kołowe. 

Załadunek i transport odpadów /2018

2018-08-03 14:45:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów z podziałem na 6 części.

Transport odpadów o kodzie 19 05 03-Skomlin/2018

2018-06-27 13:14:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi transportu odpadów o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) z zakładów zarządzanych przez Spółkę zlokalizowanych w Dylowie „A” gm. Pajęczno oraz Gotartowie gm. Kluczbork do instalacji planowanej do rekultywacji tj. składowisko zlokalizowane w Skomlinie gm. Skomlin.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w kodzie ex 17 01 07/2018

2018-06-06 14:31:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w kodzie ex 17 01 07 dla: Zakładu/Instalacji w Bełchatowie oraz Punktu Selektywnej Zbiórki w Łuszczanowicach.

Eksploatacja - pięć lokalizacji /2018

2018-05-28 11:52:00

Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o.: Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Dylowie A, gmina Pajęczno, woj. łódzkie Zadanie 3 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Ostrzeszowie, gmina Ostrzeszów, woj. wielkopolskie Zadanie 4 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie Zadanie 5- Zakład/ Instalacja Przetwarzanie Odpadów zlokalizowany w Bełchatowie, gmina Bełchatów, woj. łódzkie

Doczyszczanie odpadów Julków i Gotartów/2018

2018-05-04 00:00:00

Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi doczyszczania odpadów oraz wykonania prac porządkowych realizowanych za pomocą narzędzi i materiałów zapewnionych przez Wykonawcę na terenie Zakładów zarządzanych przez Spółkę ”EKO-REGION” z/s w Bełchatowie tj. Zakładu/Instalacji w Julkowie oraz Zakładu/Instalacja w Gotartowie.

Malowanie pojemników plastikowych na odpady/ 2018

2018-04-16 09:57:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie pojemników plastikowych na odpady.

Dostawa 4 sztuk śmieciarek/ 2018

2018-04-16 09:29:00

Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 4 szt. pojazdów ciężarowych używanych, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m3, przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rok produkcji 2017 lub 2018.

Dostawa śmieciarki z urządzeniem myjącym II/2018

2018-04-16 08:01:00

Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 19 m³ przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz wyposażone w urządzenie do mycia pojemników od 120 - 1100 litrów, rok produkcji 2018.

Pojemniki plastikowe-2 części/2018

2018-02-20 11:55:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady z podziałem na dwie części: Część I - pojemniki 2-kołowe Część II - pojemniki 4-kołowe

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 17 01 07/2018

2018-02-07 09:35:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w kodzie 17 01 07 dla: Zakład/Instalacja Bełchatów.

Dostawa śmieciarki z urządzeniem myjącym/2018

2018-01-25 11:35:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 19 m³ przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz wyposażone w urządzenie do mycia pojemników od 120 - 1100 litrów, rok produkcji 2018.

Eksploatacja Zakładu w Ostrzeszowie

2018-01-10 10:59:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie obsługi eksploatacji Zakładu/Instalacji zlokalizowanego w Ostrzeszowie, gmina Ostrzeszów, woj. wielkopolskie.

Załadunek i transport odpadów komunalnych II /2017

2017-12-13 09:45:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów.

Transport odpadów o kodzie 19 12 09/2017

2017-12-06 09:41:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi transportu odpadów w kodzie 19 12 09 pomiędzy Zakładami Spółki tj. Dylowem a Ostrzeszowem.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - trzy lokalizacje/2017

2017-12-04 11:42:00
Zarząd Spółki "EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, wytworzonych na terenie zakładów Zarządzanych przez Spółkę ,,EKO-REGION”: Zadanie 1 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Dylowie „A” (gmina Pajęczno), woj. łódzkie Zadanie 2 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowanego w Julkowie gm. Skierniewice, woj. łódzkie Zadanie 3- Zakład Zagospodarowania Odpadów, zlokalizowany w Gotartowie (gmina Kluczbork) woj. opolskie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 17 01 07/2017

2017-11-29 09:55:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w kodzie 17 01 07 dla: Zakład/Instalacja Bełchatów.

Usługi ochrony osób i mienia /2017

2017-10-09 10:52:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia dla: •Zakładu/Instalacji w Julkowie. •Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie. •Zakładu/Instalacji w Gotartowie. •Zakładu /Instalacji w Skierniewicach, •Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej.

Pojemniki plastikowe na odpady 5/2017

2017-10-09 09:34:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady z podziałem na dwie części: Część I - pojemniki 2-kołowe Część II - pojemniki 4-kołowe

Transport dalekobieżny dla dwóch lokalizacji /2017

2017-09-19 09:44:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na transport dalekobieżny dla dwóch lokalizacji: 1. Zakład/Instalacji w Bełchatowie 2. Zakład/Instalacji w Julkowie/Skierniewice.

Zakup energii elektrycznej /2017

2017-08-23 10:48:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla obiektów Spółki ”EKO-REGION” w roku 2018.

Odbiór i transport odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego/2017

2017-08-07 11:02:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na realizację usługi przyjęcia ładunku odpadów i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Usługa przesortowania odpadów i sprasowania surowców na terenie Zakładu w Bełchatowie /2017

2017-08-03 12:11:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców/odpadów na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie

Załadunek i transport odpadów komunalnych /2017

2017-07-31 07:22:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów.

Pojemniki na odpady komunalne/2017

2017-07-07 14:09:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady.

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów II/2017

2017-06-19 13:38:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunków, rozładunków i przemieszczania odpadów.

Dostawa trzech pojazdów specjalistycznych - śmieciarek / 2017

2017-06-05 12:41:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 3 szt. pojazdów ciężarowych, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rok produkcji 2017.

Eksploatacja - cztery lokalizacje/2017

2017-05-10 09:00:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o.: Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Dylowie A, gmina Pajęczno, woj. łódzkie Zadanie 3 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Ostrzeszowie, gmina Ostrzeszów, woj. wielkopolskie Zadanie 4 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Doczyszczanie odpadów Julków i Gotartów/2017

2017-04-12 14:33:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi doczyszczania odpadów oraz wykonania prac porządkowych realizowanych za pomocą narzędzi i materiałów zapewnionych przez Wykonawcę na terenie Zakładów zarządzanych przez Spółkę ”EKO-REGION” z/s w Bełchatowie tj. Zakładu/Instalacji w Julkowie oraz Zakładu/Instalacja w Gotartowie.

Rozbudowa II kwatery oraz budowa podkwater IIa i IIb –Dylów/2017

2017-04-05 14:50:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę kwatery II poprzez podniesienie jej rzędnych składowania oraz budowę podkwater IIa i II b wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Dylowie „A” gm. Pajęczno.

Dostawa trzech pojazdów-śmieciarek/2017

2017-03-28 12:26:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 3 szt. pojazdów ciężarowych, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę śmieciarki o pojemności, co najmniej 19 m3 przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rok produkcji 2017.