Harmonogram odbioru odpadów

Archiwum przetargów

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Gotartowie II/2016

2016-12-16 14:45:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork.

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Gotartowie II/2016

2016-12-16 14:45:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - cztery lokalizacje II

2016-12-16 11:40:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych na terenie Zakładów Zarządzanych przez Spółkę ”EKO-REGION”: Zadanie 1 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Dylowie „A”(gmina Pajęczno), woj. łódzkie Zadanie 2 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Julkowie (gmina Skierniewice), woj. łódzkie Zadanie 3 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Gotartowie (gmina Kluczbork), woj. opolskie Zadanie 4 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - cztery lokalizacje II

2016-12-16 11:40:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych na terenie Zakładów Zarządzanych przez Spółkę ”EKO-REGION”: Zadanie 1 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Dylowie „A”(gmina Pajęczno), woj. łódzkie Zadanie 2 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Julkowie (gmina Skierniewice), woj. łódzkie Zadanie 3 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Gotartowie (gmina Kluczbork), woj. opolskie Zadanie 4 – Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów, zlokalizowany w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16

Usługi ochrony obiektów i mienia/2016

2016-12-08 14:40:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia dla: • Zakładu/Instalacji w Julkowie. • Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie. • Zakładu/Instalacji w Gotartowie. • Zakładu Wewnętrznego w Skierniewicach, • Zakładu/Przesypownia w Woli Kruszyńskiej.

Usługi ochrony obiektów i mienia/2016

2016-12-08 14:40:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia dla: • Zakładu/Instalacji w Julkowie. • Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie. • Zakładu/Instalacji w Gotartowie. • Zakładu Wewnętrznego w Skierniewicach, • Zakładu/Przesypownia w Woli Kruszyńskiej.

Wózek widłowy - Gotartów/2016

2016-11-23 13:40:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wózka widłowego dla potrzeb zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Wózek widłowy - Gotartów/2016

2016-11-23 13:40:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wózka widłowego dla potrzeb zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów II/2016

2016-11-16 15:01:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunki, rozładunki i przemieszczanie odpadów.

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów II/2016

2016-11-16 15:01:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunki, rozładunki i przemieszczanie odpadów.

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru spółki "EKO-REGION"

2016-10-25 12:36:00
Zarząd spółki "EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup w roku 2017 energii elektrycznej dla punktów poboru spółki ”EKO-REGION” z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia.

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru spółki "EKO-REGION"

2016-10-25 12:36:00
Zarząd spółki "EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup w roku 2017 energii elektrycznej dla punktów poboru spółki ”EKO-REGION” z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia.

Transport i zagospodarowanie odpadów-DOP/2016

2016-09-12 11:45:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi przyjęcia ładunku odpadów i transportu w miejsce zagospodarowania dla Zakład/Instalacja w Bełchatowie (DOP)

Transport i zagospodarowanie odpadów-DOP/2016

2016-09-12 11:45:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi przyjęcia ładunku odpadów i transportu w miejsce zagospodarowania dla Zakład/Instalacja w Bełchatowie (DOP)

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Gotartowie/2016

2016-07-15 12:48:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Gotartowie/2016

2016-07-15 12:48:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork

Zakup wózka widłowego z chwytakiem II/2016

2016-07-14 13:49:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wózka widłowego z chwytakiem do bel dla potrzeb Zakładu Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice

Zakup wózka widłowego z chwytakiem II/2016

2016-07-14 13:49:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wózka widłowego z chwytakiem do bel dla potrzeb Zakładu Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice

Zakup ładowarki kołowej - Dylów/2016

2016-07-13 10:00:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup ładowarki kołowej dla potrzeb Zakładu/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

Zakup ładowarki kołowej - Dylów/2016

2016-07-13 10:00:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup ładowarki kołowej dla potrzeb Zakładu/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

Odbiór odpadów/2016

2016-04-20 11:50:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów - do miejsc ich przeznaczenia

Odbiór odpadów/2016

2016-04-20 11:50:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów - do miejsc ich przeznaczenia

Dostawa dwóch pojazdów-śmieciarki/2016

2016-04-07 13:23:00
Zarząd spółki "EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu śmieciarki przeznaczonych dla: I. Oddziału w Bełchatowie – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 20,5 m3 II. Oddziału w Łasku – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 20,5 m 3

Dostawa dwóch pojazdów-śmieciarki/2016

2016-04-07 13:23:00
Zarząd spółki "EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu śmieciarki przeznaczonych dla: I. Oddziału w Bełchatowie – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 20,5 m3 II. Oddziału w Łasku – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 20,5 m 3

Budowa kompostowni odpadów-Dylów/2016

2016-03-07 14:08:00

Budowa kompostowni odpadów-Dylów/2016

2016-03-07 14:08:00

Dostawa dwóch pojazdów-hakowce /2016

2016-02-19 09:57:00
Zarząd spółki "EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu hakowce przeznaczonych dla: I. Oddziału w Pabianicach II. Oddziału w Skierniewicach

Dostawa dwóch pojazdów-hakowce /2016

2016-02-19 09:57:00
Zarząd spółki "EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu hakowce przeznaczonych dla: I. Oddziału w Pabianicach II. Oddziału w Skierniewicach

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów/2016

2016-02-04 14:30:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcję paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunki, rozładunki i przemieszczanie odpadów.

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów/2016

2016-02-04 14:30:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcję paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunki, rozładunki i przemieszczanie odpadów.

Pojemniki plastikowe na odpady /2016

2016-01-25 13:32:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady komunalne o pojemności 1100 l i bioodpady o pojemności 140 l – w ilości łącznej 550 sztuk.

Pojemniki plastikowe na odpady /2016

2016-01-25 13:32:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady komunalne o pojemności 1100 l i bioodpady o pojemności 140 l – w ilości łącznej 550 sztuk.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – cztery lokalizacje/2016

2016-01-20 11:33:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk odpadów o kodzie19 12 12, wytworzonych na terenie zakładów Zarządzanych przez Spółkę ,,EKO-REGION”:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – cztery lokalizacje/2016

2016-01-20 11:33:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk odpadów o kodzie19 12 12, wytworzonych na terenie zakładów Zarządzanych przez Spółkę ,,EKO-REGION”:

Usługi sortowania odpadów i prasowania surowców w „EKO–REGION” Sp. z o.o. /2015

2015-12-18 09:54:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców na czterech Zakładach/Instalacjach Spółki „EKO-REGION”: • Zakładzie Wewnętrznym Bełchatów • Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dylowie • Zakładzie Wewnętrznym Skierniewice • Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie.

Usługi sortowania odpadów i prasowania surowców w „EKO–REGION” Sp. z o.o. /2015

2015-12-18 09:54:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców na czterech Zakładach/Instalacjach Spółki „EKO-REGION”: • Zakładzie Wewnętrznym Bełchatów • Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dylowie • Zakładzie Wewnętrznym Skierniewice • Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie.

Transport odpadow o kodzie 12 12 12 i 20 02 01 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03-dwa z

2015-12-07 10:52:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przetransportowania odpadów o kodach 19 12 12 (p) oraz 20 02 01 (bioodpady) pomiędzy zakładami zarządzanymi przez Spółkę ,,EKO-REGION”, na trasie Dylów - Gotartów, oraz przyjęcia do zagospodarowania poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 05 03, odebranych z instalacji w Gotartowie

Transport odpadow o kodzie 12 12 12 i 20 02 01 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03-dwa z

2015-12-07 10:52:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przetransportowania odpadów o kodach 19 12 12 (p) oraz 20 02 01 (bioodpady) pomiędzy zakładami zarządzanymi przez Spółkę ,,EKO-REGION”, na trasie Dylów - Gotartów, oraz przyjęcia do zagospodarowania poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 05 03, odebranych z instalacji w Gotartowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – dwie lokalizacje/2015

2015-11-25 12:54:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, wytworzonych na terenie dwóch zakładów Zarządzanych przez Spółkę ,,EKO-REGION”: Zadanie 1 – Zakład Zagospodarowania Odpadów, zlokalizowany w Gotartowie (gmina Kluczbork) woj. opolskie, Zadanie 2 – Zakład Zagospodarowania Odpadów, zlokalizowany w Ostrzeszowie (gmina Ostrzeszów) woj. wielkopolskie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – dwie lokalizacje/2015

2015-11-25 12:54:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, wytworzonych na terenie dwóch zakładów Zarządzanych przez Spółkę ,,EKO-REGION”: Zadanie 1 – Zakład Zagospodarowania Odpadów, zlokalizowany w Gotartowie (gmina Kluczbork) woj. opolskie, Zadanie 2 – Zakład Zagospodarowania Odpadów, zlokalizowany w Ostrzeszowie (gmina Ostrzeszów) woj. wielkopolskie

Eksploatacja Zakładu w Gotartowie/2015

2015-11-10 14:20:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork

Eksploatacja Zakładu w Gotartowie/2015

2015-11-10 14:20:00
Zarząd Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki "EKO-REGION" II / 2015

2015-11-03 15:20:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup w roku 2016 energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki „EKO-REGION” z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia.

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki "EKO-REGION" II / 2015

2015-11-03 15:20:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup w roku 2016 energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki „EKO-REGION” z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia.

Dostawa i montaż urządzeń do segregacji odpadów-Julków/2015

2015-10-24 10:44:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie przez Wykonawcę projektu linii składającej się z urządzeń i maszyn do sortowania odpadów oraz do dostawy, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia pracy próbnej tych urządzeń i maszyn wraz z wykonaniem prac towarzyszących - w hali sortowni i na terenie do niej przylegającym, na obszarze zakładu w Julkowie, gm. Skierniewice.

Dostawa i montaż urządzeń do segregacji odpadów-Julków/2015

2015-10-24 10:44:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie przez Wykonawcę projektu linii składającej się z urządzeń i maszyn do sortowania odpadów oraz do dostawy, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia pracy próbnej tych urządzeń i maszyn wraz z wykonaniem prac towarzyszących - w hali sortowni i na terenie do niej przylegającym, na obszarze zakładu w Julkowie, gm. Skierniewice.

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki EKO-REGION

2015-10-12 11:33:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup w roku 2016 energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki „EKO-REGION” z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia.

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki EKO-REGION

2015-10-12 11:33:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup w roku 2016 energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki „EKO-REGION” z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia.

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów /2015

2015-09-17 10:13:00
Zarząd Spółki z o.o. EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcja paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunki, rozładunki i przemieszczanie odpadów.

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów /2015

2015-09-17 10:13:00
Zarząd Spółki z o.o. EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcja paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunki, rozładunki i przemieszczanie odpadów.

Eksploatacja składowisk II/2015

2015-08-19 13:20:00
Zarząd Spółki z o.o. EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: wykonanie obsługi składowisk odpadów w Kowalach gm. Praszka i Gotartowie gm. Kluczbork.

Eksploatacja składowisk II/2015

2015-08-19 13:20:00
Zarząd Spółki z o.o. EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: wykonanie obsługi składowisk odpadów w Kowalach gm. Praszka i Gotartowie gm. Kluczbork.

Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i wyposażeniem dodatkowym /2015

2015-08-05 15:29:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę i zakup ciągnika rolniczego z przyczepą skorupową, tandemową wraz z zestawem wyposażenia dodatkowego w postaci pługa odśnieżnego, zamiatarki i posypywarki dla Zakładu-Instalacji w Gotartowie.

Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i wyposażeniem dodatkowym /2015

2015-08-05 15:29:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę i zakup ciągnika rolniczego z przyczepą skorupową, tandemową wraz z zestawem wyposażenia dodatkowego w postaci pługa odśnieżnego, zamiatarki i posypywarki dla Zakładu-Instalacji w Gotartowie.

Budowa sortowni – Gotartów /2015

2015-07-17 10:18:00

Budowa sortowni – Gotartów /2015

2015-07-17 10:18:00

usługi przesortowania odpadów opakowaniowych - Ostrzeszów/2015

2015-07-03 14:16:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców na : • Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie.

usługi przesortowania odpadów opakowaniowych - Ostrzeszów/2015

2015-07-03 14:16:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców na : • Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie.

Pojemniki plastikowe na odpady III /2015

2015-07-01 12:35:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady komunalne o pojemności 1100 l i bioodpady o pojemności 240 l – w ilości łącznej 340 sztuk.

Pojemniki plastikowe na odpady III /2015

2015-07-01 12:35:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady komunalne o pojemności 1100 l i bioodpady o pojemności 240 l – w ilości łącznej 340 sztuk.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 09 /2015

2015-06-26 14:01:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na przetransportowaniu i przyjęciu do zagospodarowania na teren Wykonawcy odpadów o kodzie 19 12 09 wytworzonych przez „EKO-REGION”.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 09 /2015

2015-06-26 14:01:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na przetransportowaniu i przyjęciu do zagospodarowania na teren Wykonawcy odpadów o kodzie 19 12 09 wytworzonych przez „EKO-REGION”.

Rekultywacja składowiska Wola Kruszyńska /2015

2015-06-26 13:38:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji skarpy północnej kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Kruszyńskiej.

Rekultywacja składowiska Wola Kruszyńska /2015

2015-06-26 13:38:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji skarpy północnej kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Kruszyńskiej.

Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych typu śmieciarka /2015

2015-06-22 11:54:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu śmieciarka przeznaczonych dla: I.Oddziału w Ostrzeszowie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych przystosowana do transportu i zbiórki bioodpadów, II.Oddziału w Pajęcznie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych typu śmieciarka /2015

2015-06-22 11:54:00
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych, używanych – typu śmieciarka przeznaczonych dla: I.Oddziału w Ostrzeszowie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych przystosowana do transportu i zbiórki bioodpadów, II.Oddziału w Pajęcznie - śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 /2015

2015-05-28 14:45:00
Zarząd Spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu lub unieszkodliwianiu wytworzonych przez „EKO-REGION” odpadów o kodzie 19 05 03 wraz z transportem.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 /2015

2015-05-28 14:45:00
Zarząd Spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu lub unieszkodliwianiu wytworzonych przez „EKO-REGION” odpadów o kodzie 19 05 03 wraz z transportem.

dostawa i montaż urządzeń do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z projektem– Julków

2015-05-27 10:15:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu linii składającej się z urządzeń i maszyn do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz do dostawy, montażu i uruchomienia tych urządzeń i maszyn wraz z wykonaniem prac towarzyszących - w hali sortowni i na terenie do niej przylegającym, na obszarze zakładu w Julkowie, gm. Skierniewice.

dostawa i montaż urządzeń do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z projektem– Julków

2015-05-27 10:15:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu linii składającej się z urządzeń i maszyn do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz do dostawy, montażu i uruchomienia tych urządzeń i maszyn wraz z wykonaniem prac towarzyszących - w hali sortowni i na terenie do niej przylegającym, na obszarze zakładu w Julkowie, gm. Skierniewice.

Usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych /2015

2015-05-25 14:40:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców na czterech Zakładach/Instalacjach Spółki „EKO-REGION”: • Zakładzie Wewnętrznym Bełchatów • Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dylowie • Zakładzie Wewnętrznym Skierniewice • Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie.

Usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych /2015

2015-05-25 14:40:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców na czterech Zakładach/Instalacjach Spółki „EKO-REGION”: • Zakładzie Wewnętrznym Bełchatów • Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dylowie • Zakładzie Wewnętrznym Skierniewice • Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie.

Przebudowa pomieszczeń budynków na terenie ZWB /2015

2015-05-04 15:07:00
Zarząd Spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynkach na terenie ZWB „EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 i 16 w Bełchatowie.