Harmonogram odbioru odpadów

Spółka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA 2019 ROK

2018-12-18 00:00:00

UWAGA!!!

Informujemy, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok.

 

Ogłoszenie o sprzedaży

2018-10-12 00:00:00

Ogłoszenie o sprzedaży

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z/s w Bełchatowie ogłasza, iż planowane jest zbycie maszyny w postaci ładowarki typ Ł-200.

Dane maszyny
Typ: ZANAM LKP-0302
Silnik: moc 101 kW
Rok produkcji: 2001
Liczba motogodzin: b/d
Nr identyfikacyjny: 001/2001
Masa własna: 10 400 kg
Typ silnika: 6 CT-107-2/Ł2/1
Pojemność łyżki: 1,55 m3

Stan pojazdu: brak tabliczki znamionowej, maszyna używana - niesprawna, ubytki w osłonach i kadłubie.

Cena wywoławcza 8 000,00 zł netto
Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena
Miejsce postoju: ”EKO-REGION” sp. z o.o. – Zakład Przetwarzania Odpadów w Julkowie gm. Skierniewice
Odbiór/transport pojazdu – po stronie kupującego
Termin składania ofert – do dnia 26.10.2018 do godziny 15.00

Oferty kupna prosimy kierować na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres siedziby Spółki:

”EKO-REGION” sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
e-mail:
sekretariat@eko-region.pl

Osoba do kontaktu
Karol Ślusarczyk tel. 609-82-82-25
Roman Chrząszcz tel. 607-08-96-29

20180726 120302

Ogłoszenie o sprzedaży

2018-10-10 00:00:00

Ogłoszenie o sprzedaży

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z/s w Bełchatowie ogłasza, iż planowane jest zbycie maszyny w postaci ładowarki typ Ł-200.

Dane maszyny
Typ: FADROMA Ł-200
Silnik: moc 85 kW
Rok produkcji: 1982
Liczba motogodzin: b/d
Nr identyfikacyjny: 52269 (numer silnika)
Masa własna: 9200 kg
Typ silnika: 6 CT-107
Pojemność łyżki: 1,5 m3

Stan pojazdu: brak tabliczki znamionowej, maszyna używana - niesprawna, ubytki w osłonach i kadłubie.

Cena wywoławcza 10 000,00 zł netto
Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena
Miejsce postoju: ”EKO-REGION” sp. z o.o. – Składowisko odpadów w Dylowie A gm. Pajęczno
Odbiór/transport pojazdu – po stronie kupującego
Termin składania ofert – do dnia 26.10.2018 do godziny 15.00

Oferty kupna prosimy kierować na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres siedziby Spółki:

”EKO-REGION” sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
e-mail:
sekretariat@eko-region.pl

Osoba do kontaktu
Karol Ślusarczyk tel. 609-82-82-25
Roman Chrząszcz tel. 607-08-96-29

20170712 121111

Nowe ogłoszenie

2018-10-01 00:00:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z/s w Bełchatowie ogłasza, iż planowane jest zbycie przestawnej linii sortowniczej wykonanej przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ekologii Miast „OBREM”.

 

Dane maszyny:
Typ: przestawna linia sortownicza
Producent: ”OBREM”
Rok produkcji: 2007
Opis maszyny: Przedmiotem sprzedaży jest przestawna linia sortownicza w skład, której wchodzą:

Segment I (załadowczo podający)

 1. Przenośnik podający taśmowy z lejem zasypowym PP 8
 2. Przenośnik taśmowy wznoszący PW 8

Segment II (sita bębnowego)

 1. Sito bębnowe obrotowe dwusekcyjne z układem rozrywania worków
 2. Przenośnik podsitowy frakcji 0- 40 mm wahliwy PPD 8
 3. Przenośnik podsitowy frakcji 40 - 80 mm wahliwy PPD 8

Segment III (sortowniczy)

 1. Przenośnik sortowniczy PS 8
 2. Przenośnik balastu posortowniczego PB 8

Segment IV

 1. Kabina sortownicza z układem wentylacji mechanicznej i instalacją oświetleniową KSN 8

Układ sterowania

 1. Szafa sterownicza
 2. Elementy sterowania rozmieszczone w wybranych punktach linii.

 

Oferowana linia wymaga napraw technicznych.

Cena wywoławcza 50 000,00 zł netto
Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena
Miejsce postoju: ”EKO-REGION” sp. z o.o. Zakład/Instalacja w Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów (składowisko odpadów)
Odbiór/transport pojazdu – po stronie kupującego
Termin składania ofert – 30.10.2018 roku do godziny 15.00

Oferty kupna prosimy kierować na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres siedziby Spółki:

 

”EKO-REGION” sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
e-mail:
sekretariat@eko-region.pl

 

Osoba do kontaktu
Jarosław Kaczmarek tel. 609-82-82-20
Roman Chrząszcz tel. 607-08-96-29

 

1

2

3

4

5

 

Ogłoszenie o sprzedaży

2018-08-16 00:00:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z/s w Bełchatowie ogłasza, iż planowane jest zbycie przestawnej linii sortowniczej wykonanej przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ekologii Miast „OBREM”.

 

Dane maszyny:
Typ: przestawna linia sortownicza
Producent: ”OBREM”
Rok produkcji: 2007
Opis maszyny: Przedmiotem sprzedaży jest przestawna linia sortownicza w skład, której wchodzą:

Segment I (załadowczo podający)

 1. Przenośnik podający taśmowy z lejem zasypowym PP 8
 2. Przenośnik taśmowy wznoszący PW 8

Segment II (sita bębnowego)

 1. Sito bębnowe obrotowe dwusekcyjne z układem rozrywania worków
 2. Przenośnik podsitowy frakcji 0- 40 mm wahliwy PPD 8
 3. Przenośnik podsitowy frakcji 40 - 80 mm wahliwy PPD 8

Segment III (sortowniczy)

 1. Przenośnik sortowniczy PS 8
 2. Przenośnik balastu posortowniczego PB 8

Segment IV

 1. Kabina sortownicza z układem wentylacji mechanicznej i instalacją oświetleniową KSN 8

Układ sterowania

 1. Szafa sterownicza
 2. Elementy sterowania rozmieszczone w wybranych punktach linii.

 

Oferowana linia wymaga napraw technicznych.

Cena wywoławcza 50 000,00 zł netto
Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena
Miejsce postoju: ”EKO-REGION” sp. z o.o. Zakład/Instalacja w Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów (składowisko odpadów)
Odbiór/transport pojazdu – po stronie kupującego
Termin składania ofert – 30.08.2018 roku do godziny 15.00

Oferty kupna prosimy kierować na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres siedziby Spółki:

 

”EKO-REGION” sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
e-mail:
sekretariat@eko-region.pl

 

Osoba do kontaktu
Jarosław Kaczmarek tel. 609-82-82-20
Roman Chrząszcz tel. 607-08-96-29

 

1

2

3

4

5

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), ”EKO-REGION” sp. z o.o. przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 

Kto jest administratorem Pana/ Pani danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ”EKO–REGION” sp. z o.o., z siedzibą
w ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel.: 446330815, e-mail: sekretariat@eko-region.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o., prosimy o kontakt na adres email: sekretariat@eko-region.pl lub na adres siedziby: ul. Bawełniana 18,  97-400 Bełchatów.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o.?

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w:

 1. W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o.,
 2. W celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu stron (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. W celu przekazywania informacji o naszej działalności innym organom i instytucjom jeżeli wymagać tego będą inne przepisy obowiązującego prawa.

 

Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?

 Pani/ Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych, zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. do momentu odwołania zgody.

 

Jakie ma Pani/ Pan uprawnienia wobec ”EKO–REGION” sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych?

 1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
 2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
 3. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
 4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
 7. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d). 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług świadczonych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o.

 

Pozostałe informacje:

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane będą w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymogami określonymi w RODO.

 1. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.
 2. Informujemy, że na obiektach stanowiących własność Spółki zamieszczone są urządzenia do monitorowania i nagrywania wizerunku (monitoring). Administratorem tych danych jest Spółka ”EKO-REGION” sp. z o.o.