Harmonogram odbioru odpadów

O. Pajęczno

MIASTO I GMINA WIERUSZÓW - WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY 26-31.12.2019

2019-11-25 09:00:00

GMINA I MIASTO WIERUSZÓW- WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY 26.11.2019-31.12.2019

 

WYMIANA POJEMNIKÓW 240 L (odpady suche) - NA CAŁE ŻÓŁTE

„Spółka  ”EKO-REGION” Oddział Pajęczno uprzejmie prosi właścicieli nieruchomości o wystawienie przed posesje pojemników na odpady suche w celu ich wymiany i pozostawienie tych pojemników w dniu odbioru i dzień po odbiorze przed posesją. Powyższe działania mają na celu  dostosowanie kolorystyki pojemników do obowiązujących przepisów, wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29.12.2016 r. (Dz.U.2017.19).

 

Termin 26.11.2019 r.

Miasto Wieruszów – Akacjowa, Bolesławiecka, Broniewskiego, Brzozowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kępińska, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kordeckiego, Krasickiego, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Orzeszkowej, Prusa, Przejazd, Sienkiewicza, Spacerowa, Szpitalna, Wieluńska, Wiśniowa.

Termin 27.11.2019 r.

Gmina Wieruszów – Dobrydział, Klatka, Kuźnica Skakawska, Mesznary, Mieleszynek, Nawrotów , Teklinów.

Termin 03.12.2019 r.

Miasto Wieruszów – Graniczna, Kępińska, Kolejowa, Ks. Myszkowiaka, Ks. Rzadkiego, Kuźnicka, Mirkowska, Ostrzeszowska, Podzamcze, Rzemieślnicza, Teklinowska, Willowa.

Termin 10.12.2019 r.

Miasto Wieruszów – Fabryczna, Handlowa, Jacka i Agatki, Jałowcowa, Leśna, Marianów, Rynek, Sosnowa, Ustronna, Warszawska, Wschodnia.

Termin 11.12.2019 r.

Gmina Wieruszów – Chobanin, Cieszęcin, Górka Wieruszowska, Grześka, Kowalówka, Pieczyska, Polesie, Sopel.

Termin 17.12.2019 r.

Miasto Wieruszów – Bareły, Ciemna, Cmentarna, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kaliska, Kilińskiego, Klasztorna, Klemensa Wierusza, Kopernika, Krótka, Łąkowa, Mała, Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okrzeii, Parkowa, Piskorska, Pogodna, Polna, Prosta, Spokojna, Waryńskiego, Witosa, Wrocławska, Zamkowa.

Termin 18.12.2019 r.

Gmina Wieruszów – Jutrków, Lubczyna, Mieczków, Mirków, Wyszanów

 

UWAGA:

  • W przypadku braku numeru nieruchomości prosimy o jej oznakowanie.
  • Prosimy nie chować pojemników do czasu ich wymiany.

 

MIASTO I GMINA PAJĘCZNO - NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 01.07.2019

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie Oddział Pajęczno informuje, iż od dn. 01.07.2019 r. na terenie Miasta i Gminy Pajęczno obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem: