Harmonogram odbioru odpadów

Struktura

”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie powołana została do życia w dniu 14.03.2000 roku.

Zarząd Spółki stanowią:

Prezes Zarządu
Andrzej Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu
Mariusz Pękala

Do Składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kwiecień

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Maciejewski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Arkadiusz Sopata

Członkowie
Bożena Szczepanik
Janina Pierzchała