Uprzejmie informujemy, iż informacje dotyczące udziału w postepowaniach przetargowych ogłaszanych przez Spółkę publikowane będą na stronie internetowej www.eko-region.pl


Drodzy Państwo aby uzyskać więcej informacji o przetargach prosimy o kontakt:

"EKO-REGION" Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18
tel. 044 633-08-15
fax. 044 633-08-19
e-mail: sekretariat@eko-region.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19