Zmiany organizacyjne

Data:20.02.2017 08:55


Szanowni Mieszkańcy "EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że od dnia 20.02 2017 r. obowiązujący numer telefonu do Biura Obsługi Klienta w Bełchatowie to: 44/ 632 39 00.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Miasto Pabianice

Data:07.02.2017 10:49


Szanowni Mieszkańcy Miasta Pabianice

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 01-10.03.2017r. od godziny 7.00 na terenie Miasta Pabianice odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Projekt realizowany przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi

Data:06.02.2017 08:32
”EKO-REGION” spółka z o.o. informuje, iż przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kwatery II poprzez podniesienie jej rzędnych składowania oraz budowę podkwater IIa i IIb wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dylowie „A” gm. Pajęczno o ogólnej wartości 6653108,00 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 4980000,00 zł.

Czytaj więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Miasto Pabianice

Data:06.12.2016 07:54


Szanowni Mieszkańcy Miasta Pabianice

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 07-16.12.2016r. od godziny 7.00 na terenie Miasta Pabianice odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Informacja dotycząca odbioru bioodpadów w okresie jesienno-zimowym z terenu Miasta Bełchatowa

Data:16.11.2016 08:28


”EKO-REGION” sp. z o.o. informuje, iż w przypadku utrzymywania się przez dłuższy okres czasu temperatury poniżej 0ºC nie jest możliwe odebranie bioodpadów zgodnie z harmonogramem. Odpady są zamarznięte i podczas próby opróżniania pojemników dochodzi do ich pękania.

Czytaj więcej
Więcej wiadomości: 121 Strony ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 )
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 57.988.400,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19