Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Szczerców

Data:12.04.2017 12:26


Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 15-19.05.2017r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Szczerców odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Zmiany organizacyjne

Data:30.03.2017 07:58


”EKO-REGION” spółka z o.o. z/s w 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18 uprzejmie informuje, że z dniem 02 maja 2017 roku nastąpi zmiana dotychczasowej siedziby Oddziału Usług Komunalnych w Ostrzeszowie.
Nowa siedziba Oddziału będzie mieściła się w Ostrzeszowie ul. Ceglarska 1 A.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Drużbice

Data:24.03.2017 07:23


Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 24-26.04.2017r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Kluki

Data:20.03.2017 07:19


Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 27-28.04.2017r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Miasto Bełchatów

Data:17.03.2017 08:26


Szanowni Mieszkańcy Miasta Bełchatów

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 10-14.04.2017r. od godziny 6.00 na terenie Miasta Bełchatów odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Więcej wiadomości: 131 Strony ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 )
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 57.988.400,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19